De relatie tussen een Architect en een Bouwvakker

Veelal is het voor mensen die een huis willen neerzetten niet duidelijk, wie precies moet worden benaderd om een huis op te zetten. Dat is in ieder geval niet de schuld van degenen die het niet weten, maar het is wel belangrijk om bij de juiste mensen te starten. Stel nou dat je in plaats van bij een bouwvakker te beginnen, bij een loodgieter start. Dat wordt pas een drama. Waar gaar de loodgieter aan werken als er nog geen een muur is opgezet?  In dit artikel wordt er kort ingegaan op de chronologie van het bouwen van een huis. Om alles te beschrijven zou ons te ver leiden, dus wordt er in beginsel alleen de relatie tussen een Architect en een Bouwvakker besproken.

In dit artikel bespreken wij namelijk:

  • Bouwvakkers
  • Architecten
  • Meer taken
  • Wie komt eerst aan bod?
  • Ook architect is afhankelijk

Bouwvakkers

Om te beginnen is het belangrijk om aan te geven wat het werk van een bouwvakker is. Een bouwvakker is makkelijk gezegd, iemand die gespecialiseerd is in het opzetten van huizen. Bouwvakkers worden geacht vanaf de fundering van het huis tot het dak van het huis te kunne opzetten.

Architecten

Als architect ben je verantwoordelijk voor de ontwerp van een gebouw, de inrichting van het gebouw, en soms ook voor het meubilair. Architecten werken vrijwel altijd in opdracht, waarbij de creatieve bewegingsruimte kan verschillen. In al het werk als ontwerper probeert de architect de opdracht van de opdrachtgever te interpreteren. Hierbij probeert men in te gaan op de wensen van de klanten, door de eigen kennis en ervaring en inzichten te verwerken(https://www.youtube.com/watch?v=Kb1zLDwk4xI).

Meer taken

Verder kunnen architecten een adviserende rol hebben. Denk bijvoorbeeld aan het beoordelen van andermans ontwerpen. Natuurlijk zal de architect het beste zijn in het beoordelen van het werk van een ander architect, omdat die het best weet hoe het gedaan kan worden. Andere inzichten maken vaak dat grove fouten worden ontdekt. Zo kunnen klanten heel wat dilemma worden bespaard. Hoewel een architect vaak met het ontwerpen van een compleet gebouw bezig kan zijn, kan die ook aan verbouwingen of de aankleding van ruimten werken. De meeste architecten zijn gespecialiseerd in bepaalde ontwerprichtingen zoals woonhuizen of kantoren. Andere specialisten zijn landschaps-of binnenhuisarchitectuur.

Wie komt eerst aan bod?

Nu moet worden beantwoord de vraag: Wie komt eerst aan bod? Om te beginnen met het bouwen van een huis heeft een ieder op een of ander manier een plan nodig. Van waar komt zo een plan? Van een architect natuurlijk. Dat allemaal zoals eerder in het artikel beschreven.

Zonder een plan kan de bouwvakker onmogelijk een huisopzetten. Doet hij dat toch, dan zijn de fatale consequenties meestal eraan verbonden. Architecten zijn gespecialiseerd in het uitrekenen van risico’s. Bouwvakkers kunnen dat wel, maar niet zo gedetailleerd als de architecten dat doen(https://www.youtube.com/watch?v=nkyqgyhY-GU).

Ook architect is afhankelijk

Ook de architect aan de andere kan wordt geacht op een of ander manier de bouwvakker in te roepen bij het neerpennen van zijn plannen. Het kan niet zo zijn dat een architect iets op papier zet, dat totaal onrealistisch is en niet uitvoerbaar blijkt te zijn.

Nu moet het wel duidelijk zijn dat zowel bouwvakkers als architecten niet zonder elkaar kunnen opereren.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zpmp-TpIwA8

https://www.youtube.com/watch?v=LTTcI-rC4GQ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *