Het verschil tussen een Architect en een Kunstenaar

Architecten en kunstenaars worden vaak onder een zelfde kam geschoren. Men ziet architecten vaak als kunstenaars, omdat die in de gelegenheid worden gesteld om tijdens de uitoefening van hun werkzaamheden, hun creativiteit aan het werk te zetten. Andersom denken mensen niet zo over kunstenaars. Kunstenaars worden niet gezien als mensen die 3 dimensionele huizen kunnen tekenen. Die worden gezien als personen die mooie werkstukken maken die het oog op een ander manier plezieren dan gebouwen of landschappen van architecten zouden doen. Kunstenaarsberoep was vroeger een beschermd beroep, maar is per heden vrij. Dit terwijl het architecten beroep beschermd is.

In dit artikel bespreken wij namelijk:

 • De taken van architecten
 • Andere taken
 • Architecten laten zich leiden
 • Behoefte
 • Waarde van het werk

 

De taken van architecten

Als architect ben je verantwoordelijk voor de ontwerp van een gebouw, de inrichting van het gebouw, en soms ook voor het meubilair. Architecten werken vrijwel altijd in opdracht, waarbij de creatieve bewegingsruimte kan verschillen. In al het werk als ontwerper probeert de architect de opdracht van de opdrachtgever te interpreteren. Hierbij probeert men in te gaan op de wensen van de klanten, door de eigen kennis en ervaring en inzichten te verwerken(https://www.youtube.com/watch?v=oK_IHuIwziA)

Andere taken

Verder kunnen architecten een adviserende rol hebben. Denk bijvoorbeeld aan het beoordelen van andermans ontwerpen. Natuurlijk zal de architect het beste zijn in het beoordelen van het werk van een ander architect, omdat die het best weet hoe het gedaan kan worden. Andere inzichten maken vaak dat grove fouten worden ontdekt. Zo kunnen klanten heel wat dilemma worden bespaard. Hoewel een architect vaak met het ontwerpen van een compleet gebouw bezig kan zijn, kan die ook aan verbouwingen of de aankleding van ruimten werken. De meeste architecten zijn gespecialiseerd in bepaalde ontwerprichtingen zoals woonhuizen of kantoren. Andere specialisten zijn landschaps-of binnenhuisarchitectuur( https://www.youtube.com/watch?v=UidsJKad4eY)

Architecten laten zich leiden

Kunstenaars dienen ook goed creatief bezig te zijn. dingen verzinnen of gedachten en gevoelens op een of ander manier trachten uit te beelden. Het verschil ligt erin dat een kunstenaar niet per se in opdracht hoeft te werken van een klant of een opdrachtgever. Dat is niet uitgesloten, maar de meeste kunstenaars doen het graag op eigen beentje. Een top kunstenaar lat zich ook niet leiden door anderen die denken het beter te weten. De kunstenaar wenst zijn gevoelens meestal uit te beelden, en vervolgens op zijn eigen manier de uitbeeldingen te verkopen.

Behoefte

Architecten zijn ook afhankelijk van opdrachten van klanten. indien de behoefte er niet bestaat, hebben zij geen werk en verdienen zij geen brood met architectuur. Kunstenaars aan de andere zijde zijn aan niemand gebonden. Zij creëren juist een behoefte mechanisme. Hoe creatiever of hoe mooier het kunstwerk eruit ziet, hoe meer mensen het zullen willen hebben en of kopen.

Waarde van het werk

Een ander markant verschil is de waarde van het werk. Natuurlijk heb je dure architecten en goedkope architecten. echter bestaat de mogelijkheid er dat in de meeste gevallen de kunstenaar veel duurdere producten aanbiedt dan een architect. Bij architecten geld er ook vaak veel regelgeving. Voor kunstenaars is er een vrije wereld van creativiteit.

Zie de volgende links voor meer inzicht in het kunstenaarswerk:

https://www.youtube.com/watch?v=zpmp-TpIwA8

https://www.youtube.com/watch?v=LTTcI-rC4GQ

 

Het beroep van een architect

 

Vele mensen vragen zich vaak af, wat het betekend om architect te zijn. je hoort wel een iemand klagen over een architect, en dan aan de andere kant heel vaak geweldige/prachtige gebouwen neergezet staan. Zowel het goede en het slechte start altijd met een architect. Zoals een huis niet staan kan zonder een goede fundering, kan een aannemer niet werken zonder een goede plan in handen. Daar zijn architecten voor. Dit zijn personen die zich jaar en dag scholen en herscholen om geweldige producten en diensten aan te bieden. Het aller belangrijkste bij een architect is de vrijheid van creativiteit.

In dit artikel bespreken wij namelijk:

 • De taken
 • Eerste gesprekken met de klant
 • Eerste gesprekken met de klant
 • Starten met tekenen
 • Realiseerbare ontwerpen
 • Andere taken

De taken

Als architect ben je verantwoordelijk voor de ontwerp van een gebouw, de inrichting van het gebouw, en soms ook voor het meubilair. Architecten werken vrijwel altijd in opdracht, waarbij de creatieve bewegingsruimte kan verschillen. In al het werk als ontwerper probeert de architect de opdracht van de opdrachtgever te interpreteren. Hierbij probeert men in te gaan op de wensen van de klanten, door de eigen kennis en ervaring en inzichten te verwerken.

Eerste gesprekken met de klant

In de eerste gesprekken komt aan de orde de eerste pakketten van eisen van de opdrachtgever en de mogelijkheden met financiën. Op basis van de gesprekken met de opdrachtgever gaat de architect meestal ten eerste aan het schetsen. De architect biedt na het schetsen een aantal mogelijkheden of opties, zodat de opdrachtgever voldoende keuze mogelijkheden heeft.

Aanpassingen

Vaak moet een eerste schets op aanwijzing van een opdrachtgever aangepast worden. Hierbij moet met veel zaken rekening worden gehouden. Denk bijvoorbeeld aan zaken als toegankelijkheid, gewenste lichtinval, het aantal ruimtes en de materiaalkeuze. Tijdens het voorstellen, makt de architect ook ruimtelijke vorstellen met maquettes op schaal en 3 dimensionale modellen op de computer.

Starten met tekenen

Als het schetsmodel eenmaal door de klant wordt goedgekeurd of geaccepteerd, dan is het tijd voor de architect om te starten met het echte werk: Tekenen. Hierbij moet in acht worden genomen de bij kijkers, namelijk de mede-ingenieurs, de aannemers en de begrotingsdeskundigen.

Realiseerbare ontwerpen

Ontwerpen moeten realiseerbaar zijn en dus binnen het beschikbare bouwbudget zijn. Hiervoor is de inzage en mede spreken van de voornoemde deskundigen van belang. Is er geen samenhang of samenwerking tussen deze deskundigen, dan kunnen zaken mis gaan, en is de klant of nooit tevreden, of komt die niet eens aan een afgemaakte huis.

Andere taken

Verder kunnen architecten een adviserende rol hebben. Denk bijvoorbeeld aan het beoordelen van andermans ontwerpen. Natuurlijk zal de architect het beste zijn in het beoordelen van het werk van een ander architect, omdat die het best weet hoe het gedaan kan worden. Andere inzichten maken vaak dat grove fouten worden ontdekt. Zo kunnen klanten heel wat dilemma worden bespaard. Hoewel een architect vaak met het ontwerpen van een compleet gebouw bezig kan zijn, kan die ook aan verbouwingen of de aankleding van ruimten werken. De meeste architecten zijn gespecialiseerd in bepaalde ontwerprichtingen zoals woonhuizen of kantoren. Andere specialisten zijn landschaps-of binnenhuisarchitectuur.  Zie de volgende links voor meer informatie over dit onderwerp:

https://www.youtube.com/watch?v=UidsJKad4eY

https://www.youtube.com/watch?v=oK_IHuIwziA