architecture-868077_960_720

Wie is belangrijker, een loodgieter of een architect?

Zowel de loodgieter als de architect zijn specialisten op hun werkgebieden. Het werkterrein van beide specialisten is echter verschillend, maar dan nog inherent aan elkaar verbonden. In dit artikel zal getracht worden na te gaan welke van deze twee specialisten belangrijker zijn.

Onderwerpen:

 • Loodgieter
 • Architect
 • Overeenkomsten
 • Verschillen
 • Slot

Loodgieter

Zoals bekend staat, is een loodgieter iemand die zich bezig houdt met het oplossen van specifieke problemen waar huishoudens mee te maken hebben. Hier gaat het bijvoorbeeld om het oplossen van problemen met de afvoer, riolering, CV ketels, verwarming en dergelijke zaken. Een loodgieter is meestal een specialist die goed getraind is in wat hij doet of moet doen. Loodgieters zijn ook mensen die vaak zelfstandig werken en niet afhankelijk hoeven te zijn van anderen. Natuurlijk is hij wel afhankelijk van ingenieurs en leveranciers van benodigde materialen die zijn werk moeten ondersteunen. Een voorbeeld van een goede loodgieter is Loodgieter Utrecht.

Architect

Een architect aan de andere kant is meestal belast met het ontwerp van een huis. Ben je van plan ene huis te bouwen of op te zetten, dan heb je altijd een plan nodig. Architecten zijn specialisten in het op papier zetten van plannen. Zij zorgen namelijk voor specifieke benodigdheden en specifieke methoden om jou huis op de juiste manier en op de gewenste wijze neer te zetten. Als je bijvoorbeeld een bunker went te hebben voor noodsituatie, kan de architect daar ook een plan voor uitbeelden.

Overeenkomsten

Zowel loodgieters als architecten werken voor anderen. Beide specialisten worden ingehuurd of in dienst genomen om hun werkzaamheden te verrichten. Beide specialisten moeten gecertificeerd zijn en hun klanten kunnen overtuigen dat zij bekwaam zijn om de diensten te verlenen. Zowel de architect als de loodgieter worden geacht te zorgen voor een goede leef of werkomgeving.

 Verschillen

Het eerste verschil dat op te merken is, is het financiële waarmee beide specialisten werken. Een architect verdient soms tientallen malen meer dan een loodgieter. Waar dat precies aan ligt zullen wij laten voor een ander tekst omdat er daar veel over te zeggen is. Architecten worden ingeschakeld voor de bouw van een huis of kantoorpand, terwijl een loodgieter Rotterdam alleen wordt ingeschakeld wanneer het huis of pand al is opgeknapte en moet worden voorzien van sanitaire zaken, of wanneer de huisbaas zit met sanitaire problemen.

Slot

Het is te begrijpen dat een architect eerder wordt ingeschakeld omdat hij in beginsel de eerste stappen richting het opknappen van een huis maakt. Een loodgieter Amsterdam op zijn beurt komt niet eens aan de orde wanneer het huis niet af is. De architect heeft in de meeste gevallen zijn werk al gedaan, en zijn geld al verdiend. Hiervan uitgaande kan worden geconcludeerd dat de architect in beginsel belangrijker is dan de loodgieter. Indien de architect geen plannen verschrijft, heeft de loodgieter geen werk. De bron van de loodgieter zijn brood is hier dus belangrijk. natuurlijk word hiermee niet aangegeven dat de loodgieter onbelangrijk is. De huisbaas zal in gote problemen verkeren wanneer hij met sanitaire problemen zit, en die niet zelf weet op te lossen. Feit is echter dat de architect eerst aan de beurt komt.

arch

Het verschil tussen een Architect en een Kunstenaar

Architecten en kunstenaars worden vaak onder een zelfde kam geschoren. Men ziet architecten vaak als kunstenaars, omdat die in de gelegenheid worden gesteld om tijdens de uitoefening van hun werkzaamheden, hun creativiteit aan het werk te zetten. Andersom denken mensen niet zo over kunstenaars. Kunstenaars worden niet gezien als mensen die 3 dimensionele huizen kunnen tekenen. Die worden gezien als personen die mooie werkstukken maken die het oog op een ander manier plezieren dan gebouwen of landschappen van architecten zouden doen. Kunstenaarsberoep was vroeger een beschermd beroep, maar is per heden vrij. Dit terwijl het architecten beroep beschermd is.

In dit artikel bespreken wij namelijk:

 • De taken van architecten
 • Andere taken
 • Architecten laten zich leiden
 • Behoefte
 • Waarde van het werk

 

De taken van architecten

Als architect ben je verantwoordelijk voor de ontwerp van een gebouw, de inrichting van het gebouw, en soms ook voor het meubilair. Architecten werken vrijwel altijd in opdracht, waarbij de creatieve bewegingsruimte kan verschillen. In al het werk als ontwerper probeert de architect de opdracht van de opdrachtgever te interpreteren. Hierbij probeert men in te gaan op de wensen van de klanten, door de eigen kennis en ervaring en inzichten te verwerken(https://www.youtube.com/watch?v=oK_IHuIwziA)

Andere taken

Verder kunnen architecten een adviserende rol hebben. Denk bijvoorbeeld aan het beoordelen van andermans ontwerpen. Natuurlijk zal de architect het beste zijn in het beoordelen van het werk van een ander architect, omdat die het best weet hoe het gedaan kan worden. Andere inzichten maken vaak dat grove fouten worden ontdekt. Zo kunnen klanten heel wat dilemma worden bespaard. Hoewel een architect vaak met het ontwerpen van een compleet gebouw bezig kan zijn, kan die ook aan verbouwingen of de aankleding van ruimten werken. De meeste architecten zijn gespecialiseerd in bepaalde ontwerprichtingen zoals woonhuizen of kantoren. Andere specialisten zijn landschaps-of binnenhuisarchitectuur( https://www.youtube.com/watch?v=UidsJKad4eY)

Architecten laten zich leiden

Kunstenaars dienen ook goed creatief bezig te zijn. dingen verzinnen of gedachten en gevoelens op een of ander manier trachten uit te beelden. Het verschil ligt erin dat een kunstenaar niet per se in opdracht hoeft te werken van een klant of een opdrachtgever. Dat is niet uitgesloten, maar de meeste kunstenaars doen het graag op eigen beentje. Een top kunstenaar lat zich ook niet leiden door anderen die denken het beter te weten. De kunstenaar wenst zijn gevoelens meestal uit te beelden, en vervolgens op zijn eigen manier de uitbeeldingen te verkopen.

Behoefte

Architecten zijn ook afhankelijk van opdrachten van klanten. indien de behoefte er niet bestaat, hebben zij geen werk en verdienen zij geen brood met architectuur. Kunstenaars aan de andere zijde zijn aan niemand gebonden. Zij creëren juist een behoefte mechanisme. Hoe creatiever of hoe mooier het kunstwerk eruit ziet, hoe meer mensen het zullen willen hebben en of kopen.

Waarde van het werk

Een ander markant verschil is de waarde van het werk. Natuurlijk heb je dure architecten en goedkope architecten. echter bestaat de mogelijkheid er dat in de meeste gevallen de kunstenaar veel duurdere producten aanbiedt dan een architect. Bij architecten geld er ook vaak veel regelgeving. Voor kunstenaars is er een vrije wereld van creativiteit.

Zie de volgende links voor meer inzicht in het kunstenaarswerk:

https://www.youtube.com/watch?v=zpmp-TpIwA8

https://www.youtube.com/watch?v=LTTcI-rC4GQ

 

archi

De relatie tussen een Architect en een Bouwvakker

Veelal is het voor mensen die een huis willen neerzetten niet duidelijk, wie precies moet worden benaderd om een huis op te zetten. Dat is in ieder geval niet de schuld van degenen die het niet weten, maar het is wel belangrijk om bij de juiste mensen te starten. Stel nou dat je in plaats van bij een bouwvakker te beginnen, bij een loodgieter start. Dat wordt pas een drama. Waar gaar de loodgieter aan werken als er nog geen een muur is opgezet?  In dit artikel wordt er kort ingegaan op de chronologie van het bouwen van een huis. Om alles te beschrijven zou ons te ver leiden, dus wordt er in beginsel alleen de relatie tussen een Architect en een Bouwvakker besproken.

In dit artikel bespreken wij namelijk:

 • Bouwvakkers
 • Architecten
 • Meer taken
 • Wie komt eerst aan bod?
 • Ook architect is afhankelijk

Bouwvakkers

Om te beginnen is het belangrijk om aan te geven wat het werk van een bouwvakker is. Een bouwvakker is makkelijk gezegd, iemand die gespecialiseerd is in het opzetten van huizen. Bouwvakkers worden geacht vanaf de fundering van het huis tot het dak van het huis te kunne opzetten.

Architecten

Als architect ben je verantwoordelijk voor de ontwerp van een gebouw, de inrichting van het gebouw, en soms ook voor het meubilair. Architecten werken vrijwel altijd in opdracht, waarbij de creatieve bewegingsruimte kan verschillen. In al het werk als ontwerper probeert de architect de opdracht van de opdrachtgever te interpreteren. Hierbij probeert men in te gaan op de wensen van de klanten, door de eigen kennis en ervaring en inzichten te verwerken(https://www.youtube.com/watch?v=Kb1zLDwk4xI).

Meer taken

Verder kunnen architecten een adviserende rol hebben. Denk bijvoorbeeld aan het beoordelen van andermans ontwerpen. Natuurlijk zal de architect het beste zijn in het beoordelen van het werk van een ander architect, omdat die het best weet hoe het gedaan kan worden. Andere inzichten maken vaak dat grove fouten worden ontdekt. Zo kunnen klanten heel wat dilemma worden bespaard. Hoewel een architect vaak met het ontwerpen van een compleet gebouw bezig kan zijn, kan die ook aan verbouwingen of de aankleding van ruimten werken. De meeste architecten zijn gespecialiseerd in bepaalde ontwerprichtingen zoals woonhuizen of kantoren. Andere specialisten zijn landschaps-of binnenhuisarchitectuur.

Wie komt eerst aan bod?

Nu moet worden beantwoord de vraag: Wie komt eerst aan bod? Om te beginnen met het bouwen van een huis heeft een ieder op een of ander manier een plan nodig. Van waar komt zo een plan? Van een architect natuurlijk. Dat allemaal zoals eerder in het artikel beschreven.

Zonder een plan kan de bouwvakker onmogelijk een huisopzetten. Doet hij dat toch, dan zijn de fatale consequenties meestal eraan verbonden. Architecten zijn gespecialiseerd in het uitrekenen van risico’s. Bouwvakkers kunnen dat wel, maar niet zo gedetailleerd als de architecten dat doen(https://www.youtube.com/watch?v=nkyqgyhY-GU).

Ook architect is afhankelijk

Ook de architect aan de andere kan wordt geacht op een of ander manier de bouwvakker in te roepen bij het neerpennen van zijn plannen. Het kan niet zo zijn dat een architect iets op papier zet, dat totaal onrealistisch is en niet uitvoerbaar blijkt te zijn.

Nu moet het wel duidelijk zijn dat zowel bouwvakkers als architecten niet zonder elkaar kunnen opereren.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zpmp-TpIwA8

https://www.youtube.com/watch?v=LTTcI-rC4GQ

 

architect

Het beroep van een architect

 

Vele mensen vragen zich vaak af, wat het betekend om architect te zijn. je hoort wel een iemand klagen over een architect, en dan aan de andere kant heel vaak geweldige/prachtige gebouwen neergezet staan. Zowel het goede en het slechte start altijd met een architect. Zoals een huis niet staan kan zonder een goede fundering, kan een aannemer niet werken zonder een goede plan in handen. Daar zijn architecten voor. Dit zijn personen die zich jaar en dag scholen en herscholen om geweldige producten en diensten aan te bieden. Het aller belangrijkste bij een architect is de vrijheid van creativiteit.

In dit artikel bespreken wij namelijk:

 • De taken
 • Eerste gesprekken met de klant
 • Eerste gesprekken met de klant
 • Starten met tekenen
 • Realiseerbare ontwerpen
 • Andere taken

De taken

Als architect ben je verantwoordelijk voor de ontwerp van een gebouw, de inrichting van het gebouw, en soms ook voor het meubilair. Architecten werken vrijwel altijd in opdracht, waarbij de creatieve bewegingsruimte kan verschillen. In al het werk als ontwerper probeert de architect de opdracht van de opdrachtgever te interpreteren. Hierbij probeert men in te gaan op de wensen van de klanten, door de eigen kennis en ervaring en inzichten te verwerken.

Eerste gesprekken met de klant

In de eerste gesprekken komt aan de orde de eerste pakketten van eisen van de opdrachtgever en de mogelijkheden met financiën. Op basis van de gesprekken met de opdrachtgever gaat de architect meestal ten eerste aan het schetsen. De architect biedt na het schetsen een aantal mogelijkheden of opties, zodat de opdrachtgever voldoende keuze mogelijkheden heeft.

Aanpassingen

Vaak moet een eerste schets op aanwijzing van een opdrachtgever aangepast worden. Hierbij moet met veel zaken rekening worden gehouden. Denk bijvoorbeeld aan zaken als toegankelijkheid, gewenste lichtinval, het aantal ruimtes en de materiaalkeuze. Tijdens het voorstellen, makt de architect ook ruimtelijke vorstellen met maquettes op schaal en 3 dimensionale modellen op de computer.

Starten met tekenen

Als het schetsmodel eenmaal door de klant wordt goedgekeurd of geaccepteerd, dan is het tijd voor de architect om te starten met het echte werk: Tekenen. Hierbij moet in acht worden genomen de bij kijkers, namelijk de mede-ingenieurs, de aannemers en de begrotingsdeskundigen.

Realiseerbare ontwerpen

Ontwerpen moeten realiseerbaar zijn en dus binnen het beschikbare bouwbudget zijn. Hiervoor is de inzage en mede spreken van de voornoemde deskundigen van belang. Is er geen samenhang of samenwerking tussen deze deskundigen, dan kunnen zaken mis gaan, en is de klant of nooit tevreden, of komt die niet eens aan een afgemaakte huis.

Andere taken

Verder kunnen architecten een adviserende rol hebben. Denk bijvoorbeeld aan het beoordelen van andermans ontwerpen. Natuurlijk zal de architect het beste zijn in het beoordelen van het werk van een ander architect, omdat die het best weet hoe het gedaan kan worden. Andere inzichten maken vaak dat grove fouten worden ontdekt. Zo kunnen klanten heel wat dilemma worden bespaard. Hoewel een architect vaak met het ontwerpen van een compleet gebouw bezig kan zijn, kan die ook aan verbouwingen of de aankleding van ruimten werken. De meeste architecten zijn gespecialiseerd in bepaalde ontwerprichtingen zoals woonhuizen of kantoren. Andere specialisten zijn landschaps-of binnenhuisarchitectuur.  Zie de volgende links voor meer informatie over dit onderwerp:

https://www.youtube.com/watch?v=UidsJKad4eY

https://www.youtube.com/watch?v=oK_IHuIwziA